Karolina Jonsson

Januari 2017 Wrap-up!
7, snart åtta böcker lästa under januari. (Blir strax färdig med Den danska älskarinnan). Så glad för mitt läsflow som äntligen är tillbaka!
 
Just nu: Den danska älskarinnan - Göran Magnusson
 
Recension: Medvetna val - Stellan Nordahl
Titel: Medvetna val - från offerkofta till möjlighetsmantel
Författare: Stellan Nordahl (med flera)
Förlag: Hoi förlag
Antal sidor: 271
Här kan du bland annat få tag på boken: BokusAdlibris och Hoi förlag
 

Medvetna val - från offerkofta till möjlighetsmantel handlar om hur medvetna val-modellen kan ta dig och andra från en offermentalitet till en påverkansmöjlighet. Det innebär att skapa en medvetenhet kring vad som krävs för att aktivt kunna påverka situationer i stället för att vara beroende av omständigheter. Den ökade medvetenheten används sedan som bas för att välja ett fördelaktigt förhållningssätt och att göra proaktiva, medvetna och aktiva val.
Modellen handlar också om att förstå vilka resurser som behövs för att kunna göra dessa fördelaktiga val, identifiera vad som dränerar resurser och hitta sätt för att fylla på. Ansvar, empati och delaktighet är centrala begrepp i modellen, för att förflytta individer, grupper, organisationer och samhällen till möjligheter för aktiv påverkan.
 
I boken för Stellan Nordahl dig inspirerande fram genom medvetna val-modellen, och tillsammans med ett antal medförfattare ger han dig inblick i vad modellen kan användas till inom olika ämnesområden såsom ledarskap, hälsa, verksamhetsutveckling, lärande och livssyn. Är du i behov av att leda dig själv eller andra, är detta boken som ger dig ett ramverk för de verktyg och begrepp som du redan har. Dessutom visar den på flertalet exempel som aktivt kommer att hjälpa dig på vägen mot möjlighetsmanteln.
 

Medvetna val är en väldigt välskriven bok, och Stellan förklarar verkligen allting på ett så bra sätt och väldigt tydligt. Han ger exempel från sitt eget liv bland annat som gör att jag verkligen förstår. Jag var lite rädd först att jag skulle bli uttråkad eftersom det känns lite som att vara tillbaka i skolbänken när jag öppnar boken, men det var inte alls så. Jag blev otroligt nyfiken och inspirerad, det var bara intressant att läsa. Jag insåg ganska snart i början på boken att jag själv, så länge jag kan minnas, levt med möjlighetsmanteln och alltid gjort aktiva val och skapat mitt egna liv precis så som jag vill ha det, vilket har gjort att jag är den positiva personen jag är idag. Istället för att få aha-upplevelser så kände jag vid flera textdelar att "Ja! Ja! Exakt så." Jag ser alltid möjligheterna och inte några hinder. Däremot så har jag många gånger självklart fått reaktioner och blivit ifrågasatt av människor runt omkring mig, som tyckt si och så och sagt att "du borde göra såhär istället". Det är i dessa människors händer jag vill lägga den här boken, eftersom jag tror att de skulle kunna leva ett så mycket roligare och framförallt enklare liv om de fick upp ögonen så som jag har öppnat mina ögon. Få se att det finns fler sätt än ett att leva sitt liv på, det är bara du själv som sätter gränserna. Därför får denna bok högsta betyg av mig, för att jag tror och vet att den verkligen kan hjälpa människor att förändra sitt beteende och sina tankar.
 
5 av 5