Karolina Jonsson

April - wrap up!
Äntligen en bra läsmånad! Hela tolv böcker lästa och flera favoriter.